Når det mest umulige bliver muligt

Værkstedet Eligius

Diamanter

Diamanter er en af de dyreste ædelsten og nok også en af de mest populære.

Den består af hårdt presset kulstof, er naturskabt og er et af verdens hårdeste materialer.

Der er en fælles international standart hvorefter diamanter bedømmes.
I diamantverden kaldes dette for
"De fire Cér":
cut, carat, clarity og colour.

Cut
Cut er det samme som slibning:
Slibningen, altså cut, er det menneskeskabte bidrag til den endelige diamant.
Mest almindelig er brillantslib, da man mener dette slib giver de bedste vinkler for optimal brillans. En brillantslibningen har 57 facetter, og alle proportioner og vinkler er nøje udregnet.

Carat
Carat er den vægtenhed, der benyttes til at angive en diamants vægt.
1.00 carat er præcis 0,20 gram.
Der bruges 2 decimaler til at angive carat, og selv ganske små forskelle i carat, kan betyde store forskelle i pris.

Clarity

Clarity er diamantens renhed.
Diamanter indeholde små naturskabte urenheder. Disse kaldes inklusioner eller indeslutninger, og er enten små sprækker eller som oftes små mineralkrystaller. En diamant der kun har få eller kun meget små indeslutninger, har en bedre brillans end en diamant med flere eller større indeslutninger. Dette da indeslutningerne forhindre lyset i at blive reflekteret optimalt.

Colour

Colour er diamantens farve.
De fleste diamanter er farveløse eller næsten farveløse. Der forekommer dog farvede diamanter som f.eks. den rosa, blå og grøn.
De farvede diamanter kaldes for
"fancy coloured diamonds".

Diamanter består af hårdt presset kulstof, er naturskabt og er et af verdens hårdeste materialer

Værkstedet Eligius - en del af Synergien - CVR 39576252